שינוי מיקום קבוע לקורס תמחיר-כלים ושיטות 66-289-01/02 של ד"ר טל פטל

לידיעת הסטודנטים הלומדים בקורס תמחיר-כלים ושיטות 66-289-01/02 של ד"ר טל פטל,

חל שינוי קבוע במיקום הקורס והשיעורים יתקיימו מעכשיו בבניין 905 חדר 61.