שינוי מיקום קבוע בקורס העדפה ובחירה חברתית מ.א. 66-879-01

לידיעת הסטודנטים הלומדים בקורס העדפה ובחירה חברתית מ.א. 66-879-01,

חל שינוי קבוע במיקום הקורס, והשיעורים יתקיימו בבניין 502 חדר 25.