שינוי מקום קבוע בקורס צמיחה כלכלית לב.א 66-508 של מר צבי אורבך

לידיעת הסטודנטים הלומדים בקורס צמיחה כלכלית לב.א 66-508 של מר צבי אורבך,

חל שינוי מקום קבוע בקורס והשיעורים יתקיימו מעכשיו בבניין 504 חדר 1.