שינוי מקום קבוע בקורס כלכלת ישראל 66-320 של ד"ר שרית גולדנר

לידיעת הסטודנטים הלומדים בקורס כלכלת ישראל 66-320 של ד"ר שרית גולדנר,

חל שינוי מקום קבוע בקורס והשיעורים יתקיימו מעכשיו בבניין 605 חדר 102.