שינוי מיקום קבוע לשיעורי הקורס תאוריה מוניטרית למתקדמים מ.א. 66-838-01 של פרופ' דניאל לוי

לידיעת הסטודנטים הלומדים בקורס תאוריה מוניטרית למתקדמים מ.א. 66-838-01 של פרופ' דניאל לוי,

חל שינוי מיקום קבוע והשיעורים יתקיימו מעכשיו בבניין 504 חדר 4.