שינוי מיקום קבוע לתרגיל הקורס מקרו כלכלה למתקדמים א' 66-817-01 של פרופ' אליס ברזיס

לידיעת הסטודנטים הלומדים בקורס מקרו כלכלה למתקדמים א' 66-817-01 של פרופ' אליס ברזיס,

מיקום התרגול עבר לכיתת ההרצאה: בניין 507 חדר 5, כך שאין צורך להחליף מיקום בין ההרצאה

לתרגיל.