שעות פתיחה מעבדת המחשבים בסמסטר א' שנת תש"פ

שעות פעילות

יום

8:00 – 20:30

יום א'

8:00 – 19:00

יום ב'

8:00 – 20:30

יום ג'

8:00 – 17:00

יום ד'

8:00 – 20:30

יום ה'

7:30 – 12:00

יום ו'