שינויים בשעות פתיחת מעבדת המחשבים

תאריך

זמנים

2.10

בין 8:00-17:00

3.10

בין 8:00-17:00

4.10

סגור

6.10

בין 8:00-17:00

7.10

בין 8:00-17:00

22.10

בין 8:00-17:00

23.10

בין 8:00-17:00