שינוי מועד הקורס יסודות השיווק 66-241-01/02

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס יסודות השיווק 66-241-01/02 בשנת תש"פ,

מועד הקורס השתנה והוא יתקיים בימי רביעי בין השעות 17:00-20:00.

למעוניינים להירשם לתורת המחירים א' 66-213 לקבוצות 05/06 המתקיימות

בימי שני (13:00-15:00) ובימי רביעי (15:00-17:00), ניתן לשלוח מייל אל

מזכירות המחלקה: econ.secretary@biu.ac.il

ולבקש לשנות את הרישום לקבוצות, או לשנות רישום בתקופת השינויים.