מבחן מועד מיוחד בקורס חשבונאות מתקדמת א' 66-391

לידיעת הסטודנטים שהיו רשומים לקורס חשבונאות מתקדמת א' 66-391

בסמסטר א' תשע"ט, בקורס זה אושרה בחינה במועד מיוחד.

רשאי לגשת לבחינה סטודנט שטרם השיג ציון עובר.

הבחינה תתקיים ביום ראשון, 27.10.19, בשעה 9:00.

לא יאושר להבחן לצורך שיפור ציון.

המעוניינים מתבקשים לפנות בהקדם במייל לכתובת:

Economics.Student@biu.ac.il