מבחן מועד מיוחד בקורס ביקורת חשבונות 66-398

לידיעת הסטודנטים שהיו רשומים לקורס ביוקרת חשבונות 66-398

בסמסטר ב' תשע"ט, בקורס זה אושרה בחינה במועד מיוחד.

רשאי לגשת לבחינה סטודנט שטרם השיג ציון עובר.

הבחינה תתקיים ביום שלישי, 24.9.19, בשעה 9:00.

לא יאושר להבחן לצורך שיפור ציון.

המעוניינים מתבקשים לפנות בהקדם במייל לכתובת:

Economics.Student@biu.ac.il