מבחן אמיר"ם באוקטובר

לידיעת סטודנטים ומתעניינים, האוניברסיטה תקיים מבחן אמיר"ם

ביום ראשון בתאריך 6.10.19. תאריך הרישום יהיה ביום ראשון

בתאריך 15.9.19.

מידע מפורט מופיע בקישור המצורף.