מסלול ישיר לתואר שני לסטודנטים מסיימי שנה ב' בתואר ראשון בכלכלה