היחידה למיזמים חברתיים ולהתנדבות ע"ש ד"ר יאיר צדוק ויל ז"ל - קול קורא לשנת הלימודים תש"פ

לפרטים

שימו לב: ניתן להגיש גם פרויקטים שזכו או שנדחו בעבר.

להגשת המיזם יש להקיש כאן.