זכאות לגשת לבחינה בקורס מבוא לכלכלה מקרו 66-102

לידיעת הסטודנטים שלמדו בקורס מבוא לכלכלה מקרו 66-102,

להלן רשימת מספרי תעודות זהות של סטודנטים אשר לא הגישו

את מכסת התרגילים הנדרשת בקורס:

20958507
20988630
31858422
20909096
20830772
31628206
20679782
33968735
30310620
33037105

טודנטים אלה לא יוכלו לגשת לבחינה וציונם לא יפורסם.