קורס ריענון במתמטיקה

לידיעת הסטודנטים שהתקבלו לקראת שנת הלימודים תש"פ 2019-2020,

המחלקה לכלכלה מציעה קורס שמטרתו היא ריענון נושאים שונים במתמטיקה

עבור 4-5 יח"ל. הקורס איננו חובה ואין בסופו בחינה, אבל המחלקה ממליצה

מאוד על ההשתתפות בו על מנת להתכונן לקראת הלימודים בתואר, הדורשים

יכולות מתמטיות טובות.

מועד הקורס: 1 בספטמבר עד 26 בספטמבר.

ימי לימוד: ראשון, שלישי וחמישי.

שעות: 9:00-13:00 (סה"כ 52 שעות)

לפרטים נוספים (כולל גם טופס הרשמה)

סילבוס