שיעור חזרה בקורס מבוא לסטטיסטיקה ב' 66-154-01/03

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס מבוא לסטטיסטיקה ב' 66-154,

ביום ראשון, 7.7.19, בין השעות 13:00-15:00, יתקיים שיעור חזרה

עם מרצת הקורס, גב' שרה רוזנווסר. הודעה על מיקום תישלח בהמשך.