קורסי קיץ- המחלקה לכלכלה

לידיעת הסטודנטים הזקוקים לקורסים חוזרים,

להלן מצורף קישור המפרט את הקורסים שיתקיימו

בקיץ תשע"ט.

המידע לגבי קורסי כלכלה נמצא בעמוד 14.

שימו לב: תאריכי הרישום המופיעים בדפי המידע 

אינם נכונים לגבי קורסי המחלקה לכלכלה.

נא קראו בעיון את הפרטים וחכו לעדכונים נוספים.