מלגה לתואר שני - ממרכז אהרון מאיר

לידיעת הסטודנטים הלומדים בשנת תשע"ט בשנה השלישית לתואר,

מרכז אהרון מאיר לחקר הבנקאות יעניק מלגת לימודים בגובה 1,500₪

לנרשמים לתואר שני בכלכלה לשנה"ל תש"פ

 

תנאי קבלת המלגה:

1. סטודנט שבשנה"ל תשע"ט למד את שנתו האחרונה לתואר ראשון, במחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר-אילן.

2. ציוני תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה

3. הגשת מועמדות לתואר שני עד לתאריך 20 ביולי 2019

4. רישום לקורסי תואר שני של המחלקה לכלכלה, בשנה"ל תש"פ, בהיקף של 6 ש"ש לפחות

 

המלגות ישולמו ב-1 לינואר 2020.