סמינריון בכלכלה 66-402-07 של ד"ר בן ישר רות

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס סמינריון בכלכלה 66-402-07 של ד"ר בן ישר רות,

המרצה מבקשת ליידע שעבור תיקונים, הערות והצעות היא תהיה זמינה אך ורק במהלך

הסמסטר.