לידיעת הסטודנטים הרשומים לסדנא למתקדמים ב' 66-855-01 של ד"ר רות בן ישר

המרצה מבקשת להודיע שקיימת חובת נוכחות בקורס

סטודנט שלא יעמוד במכסת הנוכחות הנדרשת ע"פ התקנון, לא יהיה זכאי לקבל ציון בקורס