הזמנה למפגש של לשכת רואי חשבון שיתקיים בתל אביב ב 3.4.19

מצ"ב קישור להזמנה:

https://bit.ly/2EPI4Te

המפגש ללא עלות ועל הסטודנטים להירשם מראש דרך שליחת מייל ל: matana@icpas.org.il הכולל את הפרטים הבאים: (ולא דרך הרישום באתר)

  • נושא המייל: מפגש עם ארגון הסחר העולמי 3.4.19
  • שם פרטי ושם משפחה
  • מספר ת.ז
  • מספר טלפון נייד