שינוי במיקום הקורס "נושאים נבחרים בקבלת החלטות" - עם ד"ר רות בן-ישר

הקורס "נושאים נבחרים בקבלת החלטות" 66-495-01 עם ד"ר רות בן-ישר, בימי רביעי 14:00-16:00

הועבר באופן קבוע לבניין 604 חדר 205