פתיחת מחברות בקורס שוקי הון וכלים פיננסיים ב' 66-358-01

ד"ר אמנון שרייבר יקיים פתיחת מחברות לבחינה במועד א' בקורס שוקי הון וכלים פיננסיים ב' 66-358

ביום שני 25/2/19 בשעה 14.30 בבניין כלכלה 504  בחדר 237