שינוי במיקום התרגיל בקורס מבוא לאקונומטריקה ב' 66-237-05 של מר אור ביטון

התירגול בקורס מבוא לאקונומטריקה ב' 66-237-05 בימי רביעי 9.00 – 10.00

הועבר באופן קבוע לכתה 102בבניין 605