מלגות עבור עבודות סמינריוניות מצטיינות

המחלקה לכלכלה מבקשת לעודד מצוינות בקרב הסטודנטים לכלכלה

במסלול המורחב הכותבים סמינריון בכלכלה ומחלקת שלוש מלגות שוות

לשלוש העבודות הסמינריוניות המצטיינות.


כל מנחה של סמינריון בכלכלה (66-402) ימליץ על עבודה מצטיינת אחת בקבוצת הסמינריון שלו.

לאחר בחירת העבודות המומלצות, בחודשים נובמבר – דצמבר העוקבים לשנת הלימודים בה הוגשו

העבודות, תתקיים הצגה בעל פה של העבודות המומלצות על ידי הסטודנטים שכתבו את העבודות.

להצגת העבודות יוזמנו: הסטודנטים שכתבו את העבודות, תלמידי שנה ג' באותה שנת לימודים וחברי ועדה

לעידוד עבודות סמינריוניות מצטיינות. 

ההצגה תצולם ותעלה לאתר המחלקה ולאחר ההצגה, חברי הועדה יחליטו על שלוש העבודות המצטיינות

שיזכו במלגה.

בנוסף, המחלקה תעניק תעודות לכל העבודות שהוגשו כמועמדות לעבודות מצטיינות.

בחודש נובמבר נבקש את המלצת המנחים לעבודה מצטיינת.

 

המחלקה לכלכלה מאחלת בהצלחה רבה לכולם!

 

Dear Students,

The Department of Economics seeks to encourage excellence amongst students of economics who are enrolled in student seminars. Towards this goal, the department intends to grant scholarships to the three students who submit the best seminar papers in each academic year.

Each faculty seminar supervisor will select one seminar paper from those submitted in his or her group and nominate the author of that paper as a candidate for a departmental excellence award. Nominations will be submitted to the department by the start of November.

The authors of the nominated seminar papers will then be invited during the months of November and December to present their papers in a special excellence ceremony, which all third year students will be invited to attend along with the members of the committee for excellence in seminar papers. The ceremony, including the presentation of the papers, will be filmed and made available for viewing on the department’s web site.

At the end of the ceremony, the members of the committee will select the top three presentations and grant scholarships to the winners. The department will also award special certificates of excellence to all the students whose papers were nominated for presentation.

The Department of Economics wishes all of its students the best of success.