מלגות עבור עבודות סמינריוניות מצטיינות

לסטודנטים שלום,

המחלקה לכלכלה מבקשת לעודד מצוינות בקרב הסטודנטים לכלכלה במסלול המורחב הכותבים סמינריון בכלכלה
ומחלקת שלוש מלגות שוות ל- שלושת העבודות הסמינריוניות המצטיינות.


כל מנחה של סמינריון בכלכלה (66-402) ימליץ על עבודה מצטיינת אחת בקבוצת הסמינריון שלו.
לאחר בחירת העבודות המומלצות, בחודש נובמבר – דצמבר העוקב לשנה"ל בה הוגשו העבודות,
תתקיים הצגה בע"פ של העבודות המומלצות ע"י הסטודנטים שכתבו את העבודות.
להצגת העבודות יוזמנו: הסטודנטים שכתבו את העבודות, תלמידי שנה ג' באותה שנת לימודים, חברי ועדה לעידוד עבודות סמינריוניות מצטיינות,
ההצגה תצולם ותעלה לאתר המחלקה
לאחר ההצגה, חברי הועדה יחליטו על 3 העבודות המצטיינות ביותר שיזכו במלגה.
בנוסף, המחלקה תעניק תעודות לכל העבודות שהוגשו כמועמדות לעבודות מצטיינות.
בחודש נובמבר נבקש את המלצת המנחים לעבודה מצטיינת.
המחלקה מאחלת הצלחה לסטודנטים !