רשימה לא סופית של מצטייני דיקן ורקטור לשנת תשע"ח

סטודנטים/יות יקרים/ות,

שלום רב,

הריני להביא לידיעתכם כי רשימה לא סופית של מצטייני דקן ורקטור והקריטריונים לפיהם הוכנה הרשימה מפורסמים באתר מנהל הסטודנטים.

הרשימה מפורסמת בציון ת"ז וללא ציון שמות. סטודנטים שסבורים כי הם אמורים להיכלל ברשימה ואינם מופיעים בה מוזמנים לפנות באמצעות טופס פנייה. טרם פנייתכם, אנא הקפידו לקרוא בעיון את הקריטריונים לפיהם הוכנה הרשימה. ניתן להגיש ערעורים עד לתאריך ה-15.2.19.

אנו מבקשים לקחת בחשבון: יתכן שבעקבות ערעורים שיתקבלו, יימחקו שמות של מצטיינים שמופיעים כעת ברשימה.