במהלך חופשת הסמסטר פרופ' דניאל לוי זמין רק במייל

שלום רב, 

במהלך חופשת הסמסטר לא יתקיימו שעות הקבלה הרגילות. ניתן לפנות אליו למייל: Daniel.Levy@biu.ac.il