עדכון לגבי שיעורי תגבור לקורס מבוא לכלכלה מאקרו 66-102 - בסמסטר ב'