תיגבור בקורס מבוא לאקונומטריקה א' 66-236-01/03

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס מבוא לאקונומטריקה א' 66-236 של ד"ר חורחה אלה -צ'ילט 

ביום חמישי 31/1/19 בין השעות 16.00 - 18.00 יועבר תיגבור ע"י מר טים גינקר

מיקום יפורסם סמוך למועד