עדכון פרטים: תיגבור נוסף בקורס תורת המחירים א' 66-213 בתאריך 17.1.2019

שימו לב - עדכון להודעה קודמת:  

 

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס תורת המחירים א' 66-213 של ד"ר גבי גייר

ביום חמישי 17/1/19 בין השעות 14.00 – 12.00 יועבר ע"י מר אורי רועי תיגבור נוסף.

בבניין 604, בחדר מספר 61.