שינוי כיתה קבוע בקורס סוגיות מיוחדות במיסוי 66-291-01

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס סוגיות מיוחדות במיסוי 66-291-01 של רו"ח ברוך רבין

השיעורים בקורס הועברו באופן קבוע ויתקיימו החל מהשבוע בבניין 604 כתה 102