מלגות לימודים ע''ש ד'ר שאול רומנו לשנת 2019

פרטים נוספים

את הטפסים לבקשות לקבלת מילגה של הסטודנטים יש לשלוח אך ורק למייל - Romano@samuellaw.com