שיעורי תגבור בשנת הלימודים תשע"ט בקורס תורת המחירים א' 66-213

לידיעת הסטודנטים הלומדים בקורס תורת המחירים א' 66-213,

בקרוב ייפתחו שני שיעורי תגבור לפי הפירוט הבא:

ימי רביעי בין השעות 10:00-12:00 בבניין 504 חדר 7.

ימי חמישי בין השעות 16:00-18:00 בבניין 504 חדר 3

                                                

שימו לב:

א. ניתן לבוא אך ורק לקבוצה אחת של התגבור.

ב. שיעורים אלו אינם חובה, ללא צורך בהרשמה וללא עלות.

ג. התגבורים יתחילו מהתאריכים 12-13.12.18 ועד סוף הסמסטר.