העברת מיקום חד פעמית בשיעורי כלכלה ביום רביעי 16.1.19

לידיעת הסטודנטים הלומדים בקורסים הבאים:

1) 66-101-01/02: מבוא לכלכלה מיקרו של פרופ' יובל הלר

2) 66-153-03/04: מבוא לסטטיסטיקה א' של ד"ר לוצי קוז'וקרו

3) 66-289-01/02: תמחיר- כלים ושיטות של ד"ר טל פטל

4) 66-320-01: כלכלת ישראל של מר צבי אורבך

ביום רביעי, 16.1.19, שיעורים אלו יעברו באופן חד פעמי על פי הפירוט הבא:

מבוא לכלכלה מיקרו 66-101-01/02 ומבוא לסטטיסטיקה א' 66-153-03/04: בבניין 905 חדר 61

תמחיר כלים ושיטות 66-289-01/02 וכלכלת ישראל 66-320-01: בבניין 605 חדר 102