תאריכי מפגשים בקורס יסודות הניהול 66-127-01 של ד"ר דפנה ברילר (סמס' ב')

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס יסודות הניהול 66-127-01 של ד"ר דפנה ברילר

המתקיים בסמסטר ב', להלן פירוט תאריכי המפגשים בקורס:

25.02.19

11.03.19

25.03.19

08.04.19

06.05.19

03.06.19