בדיקת רישום קורסים בתכניות לימודים

לידיעת הסטודנטים הלומדים במחלקה לכלכלה, הנכם מתבקשים

לוודא שאתם רשומים כהלכה לקורסים בתכנית הלימודים שלכם:

א. שלא חסר אף קורס

ב. שאתם רשומים להרצאה וגם לתרגיל, אם יש.

שימו לב:  

לא ניתן לרשום סטודנט רטרואקטיבית לקורסים.

אם חסר לכם: קורס, הרצאה או תרגיל בקורס,

הנכם מתבקשים להודיע בהקדם האפשרי

למזכירות המחלקה במייל.