זימון להתמחות- למסלול כלכלה חשבונאות מורחב שנה ג' תשע"ט

לידיעת הסטודנטים שעלו לשנה ג' במסלול כלכלה חשבונאות מורחב,

ורוצים להתמחות ב-BDO, על מנת לקבל זימון להתמחות, יש לשלוח

אישור ממוסד הלימודים על סיום 2/3 מהתואר + קורות חיים. ניתן

לשלוח למייל BDOcareer@bdo.co.il בציון מס' משרה JB-1107 

בשורת הנושא.