נוהל הגשת ערעור במחלקה לכלכלה

 
סטודנט המעוניין לערער על ציון הבחינה מתבקש לשלוח מייל ישירות למרצה עם נימוק לערעור או למלא טופס בקשה לבדיקה חוזרת הנמצא באתר המחלקה – תואר ראשון – טפסים ולשלוח למרצה.
 
סטודנט שבקשתו לתיקון ציון אושרה על ידי המרצה, מתבקש לוודא עם מזכירות הסטודנטים שבקשתו בטיפול
ולאחר מכן שהציון עודכן במערכת האינ-בר.