תכנית לימודים למתחילים בשנת הלימודים תשע"ט

כלכלה ומדעי המחשב- דו ראשי מובנה

(B.A או B.Sc)

בשנים האחרונות, על רקע העלייה המטאורית בחשיבותה של כלכלת האינטרנט, התרחבו מאוד תחומי החפיפה בין הדיסציפלינות של הכלכלה ומדעי המחשב. סוגיות של בניית מכניזמים, כמו תכנון של מכרזים והתאמות (matchings), של תמחור אופטימאלי של צרורות מוצרים ושל השפעות חיצוניות והפגיעה ביעילות הכלכלית הנגרמת בעטיין נחקרות כיום לא רק על ידי כלכלנים, אלא במידה גדלה והולכת, גם על ידי אנשי מדעי המחשב – הן באקדמיה והן בקבוצות המחקר של חברות הטכנולוגיה הגדולות.

המוטיב הכלכלי הקלאסי של ״היד הנעלמה״, הקושרת בין הגורמים המניעים את הצרכן או הפירמה הבודדים לבין התנהגות השוק, תופש כיום חשיבות גדלה והולכת במדעי המחשב, על חשבון הגישה של תכנון מרכזי. ביטוי לכך הוא עלייתו של התחום החדש של Game Theory Algorithmic  כתת דיסציפלינה של תורת המשחקים מחד ושל אלגוריתמיקה מאידך. בכיוון ההפוך, המעבר לעולם מקוון מחייב עדכון של הגישות הכלכליות הקלאסיות והאופן בו כלכלנים תופשים את מקצועם. הנגישות של big data מרחיבה מאוד את מקורות המידע באשר להתנהגות הצרכנים והשפעת תמריצים עליהם. קיומן של מערכות מרובות משתתפים, כמו הרשתות החברתיות, הופך לקריטי את הצורך בפתרונות שיהיו אפשריים לחישוב, ולא רק אופטימאליים באופן תיאורטי.

כל אלו יוצרים דרישה לסוג חדש של בוגר מערכת ההשכלה הגבוהה, שהוא בן בית הן בעולם הכלכלה והן במדעי המחשב. התכנית המוצעת היא תובענית למדי, ומיועד לסטודנטים שיכולותיהם מעל לממוצע. תוכנית הלימודים כוללת את כל התחומים היסודיים בשני המקצועות, ומאפשרת מעבר לתואר שני ללא השלמות בשניהם. בוגרי התכנית, בין אם יבחרו להמשיך דרכם במקצוע הכלכלה ובין אם במדעי המחשב, יישאו אתם מטען ייחודי שיגדיל את תרומתם הפוטנציאלית למקצוע בו יבחרו.

אם יבחרו להמשיך בלימודיהם או אף בקריירה אקדמית, צפויים הבוגרים להביא עמם ידע שיאפשר העמקה והרחבה של הקשר בין שתי הדיסציפלינות, שהוא מהתמורות המשמעותיות ביותר של העידן החדש.

תכנית לימודים לתואר ראשון - כלכלה ומדעי המחשב דו-ראשי מובנה 

כלכלה דו ראשי מובנה שנה א' 

מספר הקורס 

שם הקורס

היקף

הערות 

66-101 מבוא לכלכלה מיקרו  3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול  לשבוע במשך סמסטר א' 
66-102 מבוא לכלכלה מקרו 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול  לשבוע במשך סמסטר ב'
66-106 מבוא לחשבונאות 3 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א' 
66-153 מבוא לסטטיסטיקה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול  לשבוע במשך סמסטר א' 
66-154 מבוא לסטטיסטיקה ב'  2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול  לשבוע במשך סמסטר ב' 

סך הכל שנה א': 8.5 שעות שנתיות

 

כלכלה דו ראשי מובנה שנה ב' 

מספר הקורס 

שם הקורס

היקף 

הערות

66-201  מקרו כלכלה א' 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-202 מקרו כלכלה ב' 3 שעות הרצאה +1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-213 תורת המחירים א' 3 שעות הרצאה +1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-214 תורת המחירים ב' 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול  לשבוע במשך סמסטר ב' 
66-251 יסודות המימון  2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול  לשבוע במשך סמסטר אחד 

סך הכל שנה ב' : 8.5 שעות שנתיות 

 

כלכלה דו ראשי מובנה שנה ג' 

מספר קורס 

שם הקורס

היקף 

הערות 

66-236 מבוא לאקונומטריקה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול  לשבוע במשך סמסטר א' 
66-237 מבוא לאקונומטריקה ב' 2 שעות הרצאה + 1שעת תרגול  שלבוע במשך סמסטר ב' 
66-238 יישומי מחשב באקונומטריקה  2 שעות תרגול  לשבוע במשך סמסטר א' 
66-525 מבוא לתורת המשחקים  2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א' 
66-320 כלכלת ישראל  2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר אחד 
66-322 תורת המחירים ג' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול  לשבוע במשך סמסטר אחד
66-470 סמינריון  1 שעת הרצאה לשבוע במשך כל השנה 

סך הכל שנה ג': 8.5 שעות שנתיות

לקורסי המחלקה למדעי המחשב 

סך הכל לתואר כלכלה ומדעי המחשב דו ראשי מובנה: 65.0 שעות שנתיות