תכנית לימודים למתחילים בשנת הלימודים תשע"ט

כלכלת עסקים - (דגש על מימון ובנקאות) - מסלול ב' בלי תיזה

היקף שעות לימוד פרונטלי  20 שעות שנתיות, נקודות זכות 18 שעות שנתיות

שנה א'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

נקודות זכות

66-800 מיקרו כלכלה למתקדמים א' - מ.א. 1.5 שעות שנתיות
66-801 מיקרו כלכלה למתקדמים ב' - מ.א. 1.5 שעות שנתיות
66-815 אקונומטריקה למתקדמים א' - מ.א 1.5 שעות שנתיות
66-816 אקונומטריקה למתקדמים ב' - מ.א 1.5 שעות שנתיות
66-817 מקרו כלכלה למתקדמים א' - מ.א. * 1.5 שעות שנתיות
66-818 מקרו כלכלה למתקדמים ב' - מ.א. * 1.5 שעות שנתיות

 

66-914 פורום אהרון מאיר למקרו-כלכלה ** 2.0 שעות שנתיות (כולל ציון בגין נוכחות)

 

קורסי חובה ייחודיים:  2 קורסים

מספר קורס

שם הקורס

נקודות זכות

66-861 ניהול פיננסי – מ.א. 1.0 שעות שנתיות
66-875 ניהול בנקאי – מ.א. 1.0 שעות שנתיות

סך הכל שנה א' שעות לימוד פרונטלי: 13.0 שעות שנתיות

 

שנה ב'

קורסי חובה

מספר הקורס

שם הקורס

נקודות זכות

66-836 שיטות אמפיריות בכלכלה 1.0 שעות שנתיות

 

קורסי חובה ייחודיים:  4 קורסים

מספר קורס

שם הקורס

נקודות זכות

66-856 כספים ובנקאות – מ.א. 1.0 שעות שנתיות
66-904 סמינריון בכלכלת עסקים - מ.א. 2.0 שעות שנתיות
66-905 סמינריון בבנקאות - מ.א. 1.0 שעות שנתיות
66-906 סדנא בבנקאות – מ.א. 1.0 שעות שנתיות

קורסי בחירה - 1 קורס בחירה (היצע הקורסים משתנה משנה לשנה)

סך הכל שנה ב': 7.0 שעות שנתיות

 

*    קורסים 66-817, 66-818 מהווים דרישת קדם לקורסים 66-829, 66-838.

** חובה- לא נלקח בחשבון במנין השעות הנדרשות לתואר.