תכנית לימודים למתחילים בשנת הלימודים תש"פ

כלכלה-חשבונאות ומשפטים

(ׂL.L.B., B.A)

תש"פ (2019-2020)

הפקולטה למשפטים והמחלקה לכלכלה מקיימות תוכנית לימודים משותפת אשר תקנה למי שיעמוד בה בהצלחה לאחר 4 שנות לימוד, תואר ראשון במשפטים (L.L.B) ותואר ראשון בכלכלה וחשבונאות (B.A), ׁ עם אפשרות ללימודי השלמה לראיית חשבון.

לתוכנית יתקבלו סטודנטים מצטיינים. הקבלה הינה פרטנית.

בעת הרישום ,יש להגיש מועמדות לכלכלה-חשבונאות מורחב ולמשפטים מורחב. לאחר הרישום, יש לשלוח דוא"ל למדור לקבלת תלמידים: bakabala.office@mail.biu.ac.il ולציין כי הנך מבקש/ת להתקבל למסלול המשולב: כלכלה חשבונאות מורחב ומשפטים מורחב.

הפקולטה למשפטים והמחלקה לכלכלה שומרות לעצמן את הזכות לקבל לתוכנית את המועמדים המצטיינים ביותר מבין הנרשמים

 

תוכנית לימודים לתואר ראשון במסלול כלכלה-חשבונאות ומשפטים

כלכלה חשבונאות משולב - שנה א'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-101 מבוא לכלכלה מיקרו 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-102 מבוא לכלכלה מקרו 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-110 מתמטיקה לכלכלנים א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-111 מתמטיקה לכלכלנים ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-153 מבוא לסטטיסטיקה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-154 מבוא לסטטיסטיקה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-161 יסודות תורת המימון לחשבונאים 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-191 יסודות החשבונאות א' 2 שעות הרצאה + 2 שעות תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-192 יסודות החשבונאות ב' 2 שעות הרצאה + 2 שעות תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'

סך הכל שנה א':  31.0 נ"ז


כלכלה חשבונאות משולב- שנה ב'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-201 מקרו כלכלה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-202 מקרו כלכלה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-213 תורת המחירים א' 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-214 תורת המחירים ב' 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-256 טכנולוגיות מידע 2 שעות הרצאה  סמסטר ב' קורס מתוקשב
66-258 שוקי הון וכלים פיננסיים א' 3 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
66-281 חשבונאות ביניים א' 4 שעות הרצאה + 4 שעות תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-282 חשבונאות ביניים ב' 4 שעות הרצאה + 4 שעות תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-289 תמחיר כלים ושיטות 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-290 תמחיר ככלי ניהולי 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-291 סוגיות מיוחדות במיסוי 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך כל השנה
66-295 יסודות ביקורת 4 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'

סך הכל שנה ב': 49.0 נ"ז

 

 

כלכלה חשבונאות משולב - שנה ג'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-236 מבוא לאקונומטריקה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-237 מבוא לאקונומטריקה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-238 יישומי מחשב באקונומטריקה  2 שעות תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-358 שוקי הון וכלים פיננסיים ב' 3 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
66-391 חשבונאות מתקדמת א' 3 שעות הרצאה + 3 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-392 חשבונאות מתקדמת ב' 3 שעות הרצאה + 3 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-393 חשבונאות ניהולית מתקדמת 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
66-394 ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב'
66-398 ביקורת חשבונות 4 שעות הרצאה  סמסטר ב' קורס מתוקשב

 

סמינריונים

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-402 סמינריון בכלכלה ומשפט 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך כל השנה
66-490 סמינריון בחשבונאות 1 שעת הרצאה לשבוע במשך כל השנה

סך הכל שנה ג':  37.0 נ"ז

סך הכל שעות לתואר: 117.0 נ"ז

 

לימודי השלמה בחשבונאות - שנה ג'

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-704 דיני מיסים ב' 2 שעות הרצאה + 2 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-705 מיסים מתקדמים 2 שעות הרצאה + 2 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'

 

לימודי השלמה בחשבונאות - שנה ד'

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-700 בעיות נבחרות בביקורת חשבונות א' 6 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר א'
66-702 בעיות נבחרות בביקורת חשבונות ב' 6 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר ב'
66-706 תיאוריה חשבונאית 4 שעות הרצאה + 4 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-711 בעיות נבחרות בחשבונאות א' 4 שעות הרצאה + 4 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-712 תכנון מיסים 4 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
66-713 בעיות נבחרות בחשבונאות ב' 4 שעות הרצאה + 3 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר קיץ
66-718 סוגיות במיסוי בינלאומי לחשבונאים 2 שעות הרצאה  לשבוע במשך סמסטר ב'
66-720 ביקורת מערכות מידע ממוחשבות 4 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'

סך הכל לימודי השלמה:  53.0 נ"ז

 

משפטים - שנה א'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

99-101 מבוא ללימודי משפטים
99-102  דיני חוזים
99-104  דיני עונשין
66-110  דיני נזיקין
99-111  מבוא למשפט עברי
99-204  משפט חוקתי
99-160  אנגלית משפטית
2 שעות סמסטריאליות קורס בחירה "משפט ו.."

 

 

משפטים - שנה ב'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

99-205  דיני חברות
99-212  דיני משפחה
99-208  דיני קניין
99-103  תורת המשפט
99-214  שיטות מחקר
99-155  משפט ושינוי חברתי
99-202 דיני מיסים
99-107 משפט בין לאומי
4 שעות סמסטריאליות קורס בחירה במשפט עברי
2 שעות סמסטריאליות קורס בחירה "משפט ו.."

 

 

משפטים - שנה ג'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

5 שעות סמסטריאליות קליניקה משפטית לבחירה
99-206  סדר דין אזרחי
99-310  סדר דין פלילי
99-309  דיני ראיות
99-319 דיני עבודה
עד 7  שעות סמסטריאליות מקצועות בחירה 
4 שעות סמסטריאליות בחירה משפט עברי
1-3 שעות סמסטריאליות קורס בחירה בשפה האנגלית

 

 

משפטים - שנה ד'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

99-380  אתיקה מקצועית
4 שעות סמסטריאליות סמינריון מחקרי לבחירה
השלמה ל-14 שעות סמסטריאליות מקצועות בחירה
4 שעות סמסטריאליות קורס בחירה במשפט עברי