בעלי תואר שלישי

שם שנת קבלת התואר תחום מחקר
יואב זייף 2000 International trade