בעלי תואר שלישי

שם שנת קבלת התואר תחום מחקר
שירית כתב-הרץ 2001
יואב זייף 2000 International trade