בעלי תואר שלישי

שם שנת קבלת התואר תחום מחקר
יובל ארבל 2005
יוסף טובול 2005 Wage Discrimination, Tax Evasion, Political Culture and Market Structure
רודי מיזצר 2005
קובי קגן 2005 Public Economics, Defense and Peace Economics, Industrial Organization
אלימלך גולדשטיין 2004
נירה יקואל 2004
אוסנת ישראלי 2004
רון מלכה 2004 Political Economics, Micro Economics
עינת נוימן 2004
קובי קרייזלר 2004