בעלי תואר שלישי

שם שנת קבלת התואר תחום מחקר
רודי מיזצר 2005
קובי קגן 2005 Public Economics, Defense and Peace Economics, Industrial Organization
אלימלך גולדשטיין 2004
נירה יקואל 2004
אוסנת ישראלי 2004
רון מלכה 2004 Political Economics, Micro Economics
עינת נוימן 2004
קובי קרייזלר 2004
שירית כתב-הרץ 2001
יואב זייף 2000 International trade