בעלי תואר שלישי

שם שנת קבלת התואר תחום מחקר
עדי לזר 2010 Health Economics, Economic Development and Poverty
Dr. Anat Alexandron-Lavo ענת אלכסנדרון-לבו 2009
עמיחי פישלר 2009 Political Economics, Micro Economics
שאול אלמקייס 2008 Game Theory, Experimental Economics, Psychology
גיא ויינברג 2008 Sports Economics, Sports Wagering Markets, Market Efficiency
אודליה הייזלר (כהן) 2007 Immigration, Labor Economics, Political Economy
מיכל וובר 2007
אריה שטרן 2007
רונן בר-אל 2006 Economic Growth
אודליה רוזין 2006 Health Economics, Public Economics