שלחו לחבר

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס מבוא לכלכלה מקרו 66-102 של ד"ר גולדנר

להלן רשימת סטודנטים שלא עומדים בחובת ההגשה של מינימום 6 תרגילים בקורס מבוא לכלכלה מאקרו 66-102.

סטודנטים אלו לא יקבלו ציון בקורס גם אם יגשו למועד א' ו/או ב'. 

המעונין להשלים את חובת ההגשה היום 5/7 עד לשעה 16.00 יכול לשלוח את התרגילים למתרגל כפיר תשובה

במייל:

kfirtshuva@gmail.com

תז (ללא ספרת ביקורת)

כמות מטלות שהוגשו

31563398

2

20774816

2

31391398

2

21215346

3

31842093

3

31855555

4

20895853

0

32750953

0

33614437

0

32858228

0

 

תאריך עדכון אחרון : 22/07/2021