שלחו לחבר

בחינות במועד מיוחד לזכאים

 

מצ"ב טבלה עם פירוט המועדים המיוחדים במחלקה לכלכלה

רק סטודנטים שקיבלו אישור זכאים לגשת לבחינה.

הבחינות יהיו פרונטליות ויתקיימו בקמפוס האוניברסיטה.

פרטי הבחינות יפורסמו בהמשך.

תאריך עדכון אחרון : 05/09/2021