שלחו לחבר

קורסי קיץ תשפ"א

 

המחלקה נערכת לפתיחת קורסי קיץ לפי הפירוט הבא -  קישור  - קורסי קיץ

פתיחת קורס מותנית במינימום נרשמים.

במהלך חודש אוגוסט יוחלט האם הקורס אכן ייפתח.

 

קישור לחוברת קורסי הקיץ

הנחיות + קורסי קיץ בכלכלה

 

סטודנט שנבחן פעמיים בקורס מסויים והציון הסופי שלו אינו ציון עובר: 

יצטרך להירשם מחדש לקורס, או במסגרת קורס קיץ, או בשנה הבאה.

 

סטודנט שנבחן במועד אחד בלבד בקורס מסויים והציון הסופי שלו אינו עובר:

אם תתקיים ממילא בחינה נוספת בקורס (שנכתבה עבור סטודנט שזכאי על פי נהלי האוניברסיטה),

יוכל להצטרף ולהיבחן באותה בחינה.

אם לא תתקיים בחינה נוספת בקורס, ניתן יהיה לנצל מועד אחד בלבד יחד עם נבחני קורס הקיץ (אם ייפתח),

או להירשם לקורס הקיץ ולהיות זכאי לשני מועדי בחינה.

אם לא ייפתח קורס קיץ, יוכל להצטרף למועד בחינה אחד בלבד בשנה הבאה או להירשם מחדש לקורס ולנצל

שני מועדי בחינה.

תאריך עדכון אחרון : 24/08/2021