English שלחו לחבר

הודעות

כותרת עדכון אחרון
בחינה במועד מיוחד בקורס "חשבונאות ביניים ב'" 66-282-01 של רו"ח יאיר שהרבני 14/09/2021 - 16:51
מועד מיוחד בקורס 66-1921-01 "יסודות חשבונאות ב" 14/09/2021 - 16:49
מידע על קורסים כלליים 13/09/2021 - 15:46
בשל חופשת החגים, לא יהיה שירות מינהלי במחלקה 13/09/2021 - 11:38
תאריכי הבחינות לקורסי קיץ תשפ"א 12/09/2021 - 10:12
בחינות במועד מיוחד לזכאים 05/09/2021 - 15:35
מלגה לתואר שני - הקתדרא ע"ש וולפסון 05/09/2021 - 10:11
סגירת הרשמה לתואר שני במחלקה לכלכלה 01/09/2021 - 11:09
פרטים למתעניינים - המחלקה לכלכלה - תשפ"ב 01/09/2021 - 09:46
סגירת הרשמה לתואר ראשון במחלקה לכלכלה 01/09/2021 - 09:42
הנחיות לגבי בחינות לפי התו הירוק בבר אילן 25/08/2021 - 15:10
קורסי קיץ תשפ"א 24/08/2021 - 15:31
שינוי מיקום בקורס קיץ מקרו כלכלה ב' 66-202-11/12 24/08/2021 - 10:17
קורס חוזר בסמסטר קיץ - מקרו כלכלה ב' 66-202-11/12 23/08/2021 - 15:10
קהילת בר אילן ממשיכה להירתם ולהשפיע על רווחת הזולת 12/08/2021 - 14:49
הודעה בקשר לקורסים החוזרים בסמסטר קיץ תשפ"א 09/08/2021 - 14:28
לסטודנטים שעומדים ללמוד כלכלה ומנהל עסקים בשנת תשפ"ב: נקודות זכות עודפות באשכול כלכלה בייעוץ הווירטואלי 09/08/2021 - 13:17
מלגת רודס לסטודנטים מצטיינים 04/08/2021 - 11:36
אישור סיום שני שליש- לסטודנטים במסלול כלכלה חשבונאות תשפ"א 22/07/2021 - 12:49
לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס מבוא לכלכלה מקרו 66-102 של ד"ר גולדנר 22/07/2021 - 09:45
קול קורא להשתתפות בתוכניות "מכון ארגמן" 24/06/2021 - 15:00
Bourse LabCitoyen 2021 06/06/2021 - 10:16
עדכונים בנושא מלגות 02/06/2021 - 13:21
OECD Internship programme 29/04/2021 - 09:58
לידיעת הסטודנטים - הבהרה בקשר לציונים המופיעים במודל 11/04/2021 - 12:24