English שלחו לחבר

הודעות

כותרת עדכון אחרון
הזמנה לאירוע סיום - מועדון השקעות ושוק ההון 13/06/2021 - 12:35
בחינות במועד מיוחד לזכאים 13/06/2021 - 12:28
קישור לזום לשיעור המתוקשב בקורס דיני חברות 66-283-01 13/06/2021 - 10:28
הכנה למבחנים 13/06/2021 - 09:31
גיוס סטודנטים לכלכלה מאוניברסיטת בר אילן לעבודה באגף התקציבים במשרד האוצר 06/06/2021 - 14:49
Bourse LabCitoyen 2021 06/06/2021 - 10:16
מלגה לתואר שני - הקתדרא ע"ש וולפסון 06/06/2021 - 08:42
עדכונים בנושא מלגות 02/06/2021 - 13:21
חזרה ללימודים בקמפוס 01/06/2021 - 13:17
קורסי קיץ תשפ"א 24/05/2021 - 15:51
לידיעת הסטודנטים שהיו רשומים לסדנת גיבוש 20/05/2021 - 12:22
The Annual Summer School in Economic Theory 2021 20/05/2021 - 11:27
קול קורא לפרסים לכל התארים וקול קורא לכנסים - המרכז הישראלי למחקר בתחבורה חכמה 18/05/2021 - 12:58
תכנית מלגות לתלמידי תואר שני מחקרי באוניברסיטאות לבני החברה הערבית 11/05/2021 - 14:39
תכנית מלגות לתואר שני של פולברייט 09/05/2021 - 13:38
סדנת חרדת מבחנים 09/05/2021 - 08:52
קורס יסודות הניהול 66-127-01 - סמסטר ב' 03/05/2021 - 14:17
OECD Internship programme 29/04/2021 - 09:58
לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס תמחיר ככלי ניהולי 66-290-03/04 20/04/2021 - 10:00
קול קורא" להגשת מועמדות למלגת נשיא לשנה"ל תשפ"ב" 19/04/2021 - 13:08
לידיעת הסטודנטים שטרם השיגו ציון עובר בקורס חשבונאות ביניים א' 66-281-01/02 18/04/2021 - 11:05
לימודים בקמפוס במחלקה לכלכלה 13/04/2021 - 16:20
לידיעת הסטודנטים - הבהרה בקשר לציונים המופיעים במודל 11/04/2021 - 12:24
מידע על בחינת מיון לתואר שני באנגלית 11/04/2021 - 12:06
תזכורת להנחיות האוניברסיטה לגבי הכניסה לקמפוס ולהוראה בכיתות ההיברידיות 07/04/2021 - 10:44