כלכלת עסקים במגמת מימון ובנקאות בלי תיזה - תכנית לימודים

כלכלת עסקים במגמת מימון ובנקאות - מסלול ב' בלי תיזה

להרשמה ולמידע נוסף על אודות מסלול לימודי בנקאות ומימון לתואר שני בבר-אילן צרו קשר בעמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318920.

שנה א'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-800 מיקרו כלכלה למתקדמים א' - מ.א. 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-801 מיקרו כלכלה למתקדמים ב' - מ.א. 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-815 אקונומטריקה למתקדמים א' - מ.א 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-816 אקונומטריקה למתקדמים ב' - מ.א 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-817 מקרו כלכלה למתקדמים א' - מ.א.  2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-818 מקרו כלכלה למתקדמים ב' - מ.א.  2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-914 פורום אהרון מאיר למקרו-כלכלה *   (כולל ציון בגין נוכחות)

סך הכל שנה א' שעות לימוד פרונטליות: 22.0 שעות סמסטריאליות

סך הכל שנה א':  18.0 נ"ז

שנה ב'

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-836 שיטות אמפיריות בכלכלה 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-904 סמינריון בכלכלת עסקים 2 שעות הרצאה שנתי
66-905 סמינריון בבנקאות למ.א 1 שעות הרצאה שנתי

 

קורסי חובה ייחודיים

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-856 כספים ובנקאות 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-861 ניהול פיננסי 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד. הקורס ניתן פעם בשנתיים
66-875 ניהול בנקאי 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד. הקורס ניתן פעם בשנתיים
66-906 סדנה בבנקאות למ.א 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד

 

קורסי בחירה - 1 קורס בחירה (היצע הקורסים משתנה משנה לשנה)

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-838 תיאוריה מוניטרית למתקדמים 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-839 מבוא לניהול סיכונים א' 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-845 נושאים בתורת המשחקים 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד

סך הכל שנה ב': 18.0 נ"ז

 

- היקף של 40 שעות סמסטריליות פרונטליות, ניקוד בגין 36 נ"ז

- סדנת 66-914 הינה חובה ללא חיוב שכר לימוד וניקוד

*      חובה- לא נלקח בחשבון במנין השעות הנדרשות לתואר.

**    קורסים 66-817, 66-818 מהווים דרישת קדם לקורסים 66-829, 66-838.

ימי הלימוד:

ימים שני ורביעי בין שעות הצהריים עד הערב.

אין התחייבות שהבחינות יתקיימו בימי הלימוד.

להרשמה ולמידע נוסף על אודות מסלול לימודי בנקאות ומימון לתואר שני בבר-אילן צרו קשר בעמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318920.

לפרטים נוספים